Waar het allemaal begon.

Asiel DoetinchemOnze vereniging is ontstaan uit de actiegroep 'geen woorden maar daden'. We kregen in 1992 veel te horen over misstanden op het toenmalige asiel in Doetinchem. Twee leden van deze actiegroep waren woonachtig in de buurt van Doetinchem. Tegelijkertijd waren deze actieleden ook vrijwilliger op het asiel in Ede, maar telkens als ze naar Ede togen, gingen hun gedachten uit naar de dieren die het erg slecht hadden in het Doetinchemse asiel. Ze hebben zich per brief gericht naar de Inspectiedienst Dierenbescherming en diverse andere organisaties, maar vingen daar bot. Ze zijn overggegaan tot actie, te weten een bezettingsactie op het asiel in januari 1993. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar er werd niet geschuwd voor verdere acties. We hadden inmiddels de aandacht van de landelijke pers, en dat leverde positieve reacties op. We hebben continu de vinger aan de pols gehouden bij het asiel. Een bevriende advokaat gaf ons het advies de actiegroep om te zetten naar iets 'legaals'. We hebben toen besloten om er een vereniging van te maken. Op 8 maart 1993 werden de aktes en statuten ondertekent bij de notaris. Via veel omzwervingen hebben wij er indirect voor gezorgd dat de Dierenbescherming in 1995 het asiel over kon nemen. Dit hebben we gedaan door het weekend voordat de beheerder terug kwam van ziekteverlof, het gehele asiel leeg te kopen. Door deze actie was het voor de Dierenbescherming helemaal makkelijk het asiel over te nemen. Deze kans hebben ze dan ook met 2 handen aangegrepen. Dit alles speelde rond 1995 / 1996. In de jaren daarna hebben ze een behoorlijke verbouwing doorstaan en is het een siel geworden waar Doetinchem trots op kan zijn.

Groepsfoto asiel doetinchemVoor de actiegroep 'geen woorden maar daden' werd opgericht gingen, zoals boven beschreven, 2 actieleden naar het asiel in Ede om daar alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. In 1994 nam dit serieuze vormen aan, en gingen we meestal met 4 to 6 man op zondagmiddagen naar het asiel in Ede. In datzelfde jaar werd voor het eerst een opruimdag georganiseerd in september, om het asiel er goed bij te laten liggen voor de open asieldagen rond 4 oktober. In het begin werd er gewerkt met geleend gereedschap en materiaal. Later werden er spullen van de vrijwilligers zelf gebruikt, totdat we zo'n specifieke gereedschappen nodig hadden. Toen werden deze gereedschappen door Animal Care aangekocht. We hebben er zelfs een tijdje een speciale aanhanger voor gehad. Nadat we in 1994 in Ede waren begonnen, kregen we in 1997 contact met 'de Dierenborgh' in Velp. Het asiel daar was in nog slechtere staat dan in Ede. Ook hier hebben we menige middag geklust. In 1999 ging het asiel in Doetinchem aan een nieuwbouw beginnen, en vanaf het jaar 2000 hebben we hier, hoofdzakelijk het buitenterrein onderhouden. Zo rond 2000 tot 2002 hadden we dus 3 asielen te onderhouden. Een zware maar dankbare klus. Door een bepaalde oorzaak viel het asiel in Velp af, en zijn we in 2004 noodgedwongen gestopt met klussen op de asielen. Diverse redenen lagen hieraan ten grondslag. Niet alleen het wegvallen van bepaalde vrijwilligers, maar ook zeker de tegenvallende erkenning waar we mee te doen hebben gehad, heeft ons doen besluiten te stoppen.

Stand animalcareAls je een doelstelling na wil streven, zul je hiervoor de mensen moeten benaderen. Omdat de mensen niet naar je toekomen, zul je ze op moeten zoeken. Dit heeft ons bestuur in 1995 besloten, en een promotieteam opgericht. In het begin met 4 vrijwilligers met het bestuur als ondersteuning. Onze voorzitter heeft 3 mobiele kramen in elkaar geknutseld en ondertussen hebben we onze flyers en posters zelf ontworpen. Tegelijkertijd hebben we foldermateriaal van aanverwante organisaties opgevraagd en alles door elkaar in de kramen verwerkt. Natuurlijk was het promoten van onze winkel (zie volgende onderwerp) een van de belangrijkste speerpunten. We hebben in die tijd, van 1995 tot 2014, gemiddeld 3 to 6 evenementen per jaar bezocht. Momenteel verzorgt ons Promotieteam alleen nog de uitgaven van Animal Care Nieuws. Dit is een periodiek blaadje dat aan de leden en (oud)-vrijwilligers wordt uitgereikt. De uitgaven varieren per jaar tussen de 2 en 4 keer.

Winkel pandOm dieren te kunnen heb je geld nodig. Dit komt niet aanwaaien of kunnen we van een geldboom plukken. We hebben in de zomer van 1993 via een bekende een gedeelte van een kraam op een hobbybeurs in de Heurne (bij Dinxperlo) kunnen huren. We hebben bij familie en kennissen de zolders geplunderd en hebben dit voor een behoorlijk bedrag kunnen verkopen. Omdat de vereniging Animal Care reeds was opgericht en een eigen bankrekening had, konden we dit bedrag veilig stellen. We hebben als bestuur overwogen een 'permanente' rommelmarkt op te zetten, en hebben dit in hetzelfde jaar gevonden aan de Hoofdstraat in Terborg. We konden daar in oktober 1993 een pandje huren van de gemeente, met de afspraak dat we het eerst 3 maanden aan zouden zien. Dit was echter zo'n succes, dat de beslissing om door te gaan niet zo moeilijke was. We hadden meteen een naam nodig en werd er gekozen voor Second Hand Shop, omdat er uitsluitend tweedehands spullen werd verkocht. In 1996 hebben we de naam verandert in 't Snuffelhoekje, wat beter bij ons paste. Met een leuke schare aan vrijwilligers om ons heen, konden we elke zaterdag een mooie omzet neerzetten, en na 1996 zijn we meteen overgegaan van de zaterdag overdag naar de vrijdag-en zaterdagmiddag. In het jaar 2000 hebben we, na lang aandringen, een aangrenzend pand erbij kunnen huren. In dit pand konden we de meubels kwijt die we tot dan toe niet konden opslaan, laat staat verkopen. Een zeer welkome aanwinst dus. In 2006 vertrok de achterbuurvrouw en hebben we na kort overleg met de gemeente er nog een stuk bij gehuurd, alwaar we het geheel tot een aparte kleding-en boekenafdeling konden ombouwen. Door de jaren heen hebben we tonnen aan tweedehands waar door onze handen laten gaan en heeft het ook een leuk centje opgelevert. Echter door het wegblijven van nieuwe vrijwilligers, de energierekeningen die elk jaar omhoog gaan en een tegenvallende omzet, heeft ons bestuur in september 2013 besloten er, na 20 jaar, een punt achter te zetten. Na een succesvolle uitverkoop zijn op 22 maart 2014 de winkeldeuren voorgoed gesloten.

Groepsfoto